Kontakt Martin Friis

Telefon: 20 82 02 53

Dem Fra Nordlunde har mere end 40 års erfaring med nedrivning og genbrug
Alle nedrivninger bliver udført selektiv, det vil sige at der som regel er en sjakleder og et par mand som noget af det første bliver bygningen tømt for affald og løst inventar, derefter starter miljøsaneringen op, hvis der har påvist noget der skal saneres, men i mange huse og bygninger fra 50’erne og helt op til 80’erne kan der forekomme stoffer som asbest, PCB og ikke mindst bly, vores erfaring viser der næsten altid er sundhedsskadelige stoffer i næsten alle bygninger
Efter endt sanering begynder demontering ad alt det man kan man hånden, altså koben og hammer, kan det være døre, vinduer, gulvbrædder, radiatorer, toiletter, osv. alt dette bliver kørt på lager på firmaets adresse til videre salg
Alle fliser både dem på badeværelse og i køkken bliver banket af og kørt særskilt til deponi, mange af disse indeholder bly i overfladen
Når alt dette er udført sættes de store maskiner ind, de er alle moderne og med alt i udstyr
Indvendignedrivning, udføres ligeledes også selektivt, bl.a. Nedtagning af lofter, vægge, alt nedtages på den mest arbejdsmiljø korrekte måde ved brug af lifte, osv. firmaet råder over betonsakse på el, samt masser af håndværktøj til selv den mindste opgave